חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | הרשמה לאתר | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:14 זריחה: 6:06 ח' באייר התשפ"א, 20/4/21
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

לא לנטוש את העולם

ההיסחפות אחר הכמיהה לאור האלוקי עד כדי 'כלות הנפש', אינה עולה בקנה אחד עם רצון ה'. הקב"ה הטיל על יהודי שליחות בעולם הזה דוקא – "לעשות לו יתברך דירה בתחתונים".
מאמרים נוספים בפרשה
לא לנטוש את העולם
אל תחשוב על עצמך
מה יהודי צריך לרצות
לדבוק בקב"ה ולהישאר בעולם הזה
לא לברוח מן העולם
להיכנס כדי לצאת
לקדושה אין גבולות
לראות את התכלית
לכסות את הדם
משמרת למצוות
רעיון אחד בשלושה ציוויים
להקל על השבים
להסתכן ולהציל נפשות
אהבת-ישראל כעסק וכמלאכה
שלושה רבדים באהבת-ישראל
אהבת-ישראל - הכלל הגדול
מקורות היניקה של האילן ופירותיו
כשמחוברים, לא מתבטלים
לתת פרנסה לקב"ה
יראת-שמים שלמה
התקדשות עצמית

אחרי מות שני בני אהרן (ויקרא טז,א)

המדרש מונה טעמים אחדים למותם של נדב ואביהוא, בני אהרון: הם "נכנסו לפני ולפנים"1 (לקודש-הקודשים, דבר שהיה אסור עליהם); הם עבדו במשכן "מחוסרי בגדים"2 (לא לבשו את כל בגדי הכהונה); "לא היו להם בנים"; "לא היו להם נשים". צריך להבין, מהו הקשר בין כל הדברים הללו.

בלשון הפסוק עצמו אנו מוצאים לכאורה כפל-לשון: התורה אומרת3 "אחרי מות שני בני-אהרון", וחוזרת ואומרת: "וימותו". לשם מה הכפילות הזאת?

נוסף על כך עלינו להבין, איך קרה ששני צדיקים כנדב ואביהוא4 חטאו חטא חמור כל-כך עד שנתחייבו מיתה?

מרוב אהבה

שאלות אלו יוסברו על-פי הדרך שבה מפרשת תורת החסידות5 את הפרשה. לפי ביאור זה, מותם של נדב ואביהוא היה תוצאה של היותם צדיקים גדולים דווקא. בליבם בערה אהבה גדולה ועזה לקב"ה, שהביאה אותם למצב של 'כלות-הנפש': נפשם פשוט פרחה לה מגופם, מגודל כמיהתה לאורו האין-סופי של הקב"ה.

מצד אחד מעיד הדבר על גדולתם ודרגתם העליונה ועל עוצמת אהבתם לקב"ה, אך לאמיתו של דבר יש בכך חטא. ההיסחפות אחר הכמיהה לאור האלוקי עד כדי 'כלות הנפש', אינה עולה בקנה אחד עם רצון ה'. כוונת הקב"ה בבריאת העולם היא "לעשות לו יתברך דירה בתחתונים"6 - שהנשמה תימצא דווקא בגוף גשמי בעולם הזה, ותהפוך את המציאות הגשמית והחומרית לכך שתהיה ראויה לקבל את הקדושה האלוקית.

התכלית כאן

מחובתו של האדם לקדש את העולם - לזככו, לרוממו, לשנותו מתוכו - עד שיהיה ראוי להשכנת אור הקדושה ויהיה 'דירה' לקב"ה. כלות הנפש היא בבחינת בריחה מהמערכה ונטישת הייעוד האמיתי והשליחות שהטיל הקב"ה על האדם. לכן נחשבת דבקותם היתירה של בני אהרן בבחינת חטא.

עתה יובן למה נאמר "בקרבתם לפני ה' וימותו". המלה "וימותו" אינה התוצאה, אלא מהות החטא - בני אהרן חטאו בכך שהתקרבו לפני ה' עד "וימותו" - עד כלות הנפש.

צריך "לרדת"

עתה אנו גם מוצאים את המכנה המשותף לכל הטעמים שמביא המדרש על מותם: "נכנסו לפני ולפנים" - הם התעלו יותר מדי; "מחוסרי בגדים" - בגדים מסמלים את המצוות, שנקראות 'לבושים' של הנפש7, ואותן זנחו נדב ואביהוא בהתעלותם מגשמיות העולם; גם עובדת היותם לא נשואים וללא בנים מבטאת את העובדה, שהם מנעו את עצמם מחיי עולם גשמיים.

פרשת מיתת בני אהרון מלמדת אותנו לקח חשוב ביותר: לכל יהודי יש זמנים, כמו בראש-השנה או ביום-הכיפורים, שבהם הוא מתעלה וחש רגש של משיכה עזה לקדושה. עליו לזכור, שאת רגשות הקדושה הללו יש להוריד אחר-כך אל חיי המעשה, כדי לקדש ולזכך את החיים הגשמיים, שבכך טמון עיקר תפקידנו - להפוך את העולם לידי כך שיהיה ראוי ומזומן להשראת השכינה.

(מאת הרבי מליובאוויטש, מתוך הספר "שלחן שבת", מעובד על-פי לקוטי שיחות כרך ג, עמ' 987)

----------

1) תורת כוהנים ריש פרשת אחרי. ויקרא רבה פרשה כ,ח. במדבר רבה פרשה ב,כג. תנחומא אחרי ו.

2) ויקרא רבה פרשה כ,ט. תנחומא ריש פרשת אחרי.

3) ויקרא טז,א.

4) וראה רש"י ויקרא י,ג (מתורת כהנים פרשת שמיני). זבחים קטו,ב.

5) באריכות בדיבור המתחיל אחרי מות תרמ"ט.

6) תנחומא נושא טז. וראה שם בחוקותי ג. בראשית רבה סוף פרשה ג. במדבר רבה פרשה יג,ו. תניא פרק לו.

7) ראה תניא פרק ה. איגרת הקודש סימן כט. 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)