חב''ד כל הלב לכל אחד
לימוד יומי | חנות | הרשמה לאתר | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:16 זריחה: 6:03 ז' באייר התשע"ח, 22/4/18
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

שלושה מצבים חינוכיים

בשלושה דברים מצווה התורה להזהיר גדולים על הקטנים - באיסור אכילת שקצים, באיסור אכילת ושתיית דם, ובאיסור טומאת כוהנים. אלה שלושה מצבים שבהם עלול המחנך לבוא לידי רפיון וייאוש
מאמרים נוספים בפרשה
שלושה מצבים חינוכיים
לדאוג שהקטנים יאירו ויזהרו
להעיר את הנרדמים
הקב"ה ככוהן גדול
קידוש השם
לעבוד ולשבות
תיקון עצמי קודם לתיקון העולם
אהבה ללא תנאים
תיקון שלם
"עבודה גדולה" של שמחה
תוכנה ומהותה של התפילה
חודש של מצווה
כוחו של דיבור חיובי

אמור ואמרת, להזהיר גדולים על הקטנים (רש"י ויקרא כא,א)

בראשית פרשתנו מצווה התורה את הכוהנים שלא יטמאו למת, אולם הציווי בא בלשון כפולה: "אמור אל הכוהנים בני אהרן ואמרת אליהם".1 כפל-הלשון "אמור... ואמרת" בא ללמד שיש צורך (כפי שרש"י מציין מיד): "להזהיר גדולים על הקטנים".

אין זו הפעם היחידה שהתורה מצווה את הגדולים על הקטנים. חז"ל אומרים2, שציווי זה נאמר על שלושה דברים: איסור אכילת שקצים3, איסור אכילת ושתיית דם4, איסור טומאת כוהנים.

לא להתייאש

מדוע דווקא בשלושה עניינים אלה ראתה התורה לנכון להדגיש את חשיבותו של החינוך? אין זאת, אלא משום שבכל אחד משלושה אלה עלול המחנך לבוא לידי רפיון וייאוש, ולכן צריכה התורה לחזק את ידינו.

המאפיין את איסור אכילת שקצים הוא, שזה דבר שנפשו של אדם קצה בו.5 המאפיין את איסור אכילת דם הוא, שבני-ישראל היו רגילים ושטופים באכילתו.6 המאפיין את איסור טומאת כוהנים (כמו ענייני הטומאה בכלל) הוא, שזה דבר על-שכלי.7

לחנך אוכל שקצים

ומכאן למדנו שלושה כללים גדולים בחינוך:

א) כשאדם נתקל במצב פרוץ ואיום ביותר, או בהתנהגות גסה ושפלה ביותר, הוא עלול לחשוב, שבמצב כזה אין לו שום אפשרות לפעול ולחנך לטוב. באה התורה ואומרת, שאפילו כשמדובר באדם האוכל שקצים - דבר המוכיח שהאיש מתנהג בצורה בלתי-אנושית כלל - חלה חובת החינוך ואפשר להעמידו על דרך הישר.

ב) יש אומרים, שחינוך יכול להועיל כל עוד לא התרגל האדם ללכת בדרך הלא-טובה, אבל אם כבר עבר ושנה והפך את דרכו זו להרגל - לא יועיל החינוך וחבל על המאמץ. מדריכה אותנו התורה, שגם בדבר שבו היו בני-ישראל כה רגילים ושטופים, כמו אכילת דם, חלה חובת החינוך, ומכאן שאפשר על-ידי חינוך טוב לשנות אצל האדם גם דברים שהורגל בהם ביותר.

חינוך לאמונה

ג) יש הסבורים, שחינוך הוא דבר שיכול להתאים רק לדברים שניתן להסבירם בהיגיון, ואילו כשמדובר בענייני אמונה - אי-אפשר לחנך לדברים לכך. אם האיש טוען שאין הוא מאמין, אין מה לעשות בעניינו. מדגישה התורה דווקא בעניין כמו טומאת-כוהנים, עניין על-שכלי לחלוטין, את חובת החינוך, כדי ללמדנו, שגם בעניינים שבאמונה מועיל החינוך ואין שום סיבה להרים ידיים, שכן בפנימיות לבבו כל יהודי הוא מאמין והחינוך רק עוזר לו לגלות את האמונה שבעומק נפשו.

כאשר התורה מצווה אותנו לעשות דבר-מה, אין זו רק הוראה שהדבר אפשרי, אלא הציווי עצמו מעניק את הכוחות לבצע את המצווה. הקב"ה אינו תובע מהאדם דברים שאין הוא יכול לעמוד בהם8, ומכאן, שכאשר הוא תובע משהו, הוא נותן גם את הכוחות לבצע זאת.

(מאת הרבי מליובאוויטש, מתוך 'איגרות-קודש' כרך א, עמ' קיט)

 

----------

1) ויקרא כא,א ובפירוש רש"י.

2) יבמות קיד,א. פסיקתא, הובאה באור החיים ויקרא שם.

3) רמב"ן על התורה, ויקרא כב,ח. שולחן ערוך יורה-דעה סי' קד סעיף ג. ועוד.

4) ויקרא יז,ב.

5) הוריות יא,א.

6) וכדברי ר' יודא, ספרי, הובא בפירוש רש"י דברים יב,כג.

7) רמב"ם סוף הלכות מקואות.

8) במדבר רבה תחילת פרשה יב.   

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)