חב''ד כל הלב לכל אחד
לימוד יומי | חנות | הרשמה לאתר | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 18:39 זריחה: 6:28 כ' באלול התשע"ט, 20/9/19
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

סור מרע ועשה טוב

פסח שני צריך לחול בחודש אייר ולא בחודש ניסן, משום שיש זיקה פנימית מהותית בין השניים. שני שלבים בתהליך השתחררותו של האדם מהרע
מאמרים נוספים בפרשה
לרומם את הארציות
כיצד להכיר תודה
שמחה שלמה
יהודי כביכורים
לתת לקב"ה את המובחר
הביכורים כמשל לחיים
מן הקצה אל הקצה
שמחה בכל רגע
בת-קול עונה לדברי היהודי
הקשר בין יהודי לבוראו
הולכים בדרכי הבורא
כיצד יילך האדם בדרכי הבורא
ניקוי כלים לקראת ראש-השנה
הטוב הטמון בתוך הרע
הקב"ה מתחרט על הגלות
הברכות הנסתרות
ניסים וחסדים
הבנה לאחר ארבעים שנה
מפתח הגשמים ומפתח הפרנסה
עם-ישראל כאוצר גנוז

בחדש השני בארבעה עשר יום בין הערבים יעשו אתו (במדבר ט,יא)

פרשת השבוע מספרת על אנשים שהיו טמאים1 בערב פסח2 ולא יכלו להקריב את קרבן הפסח במועדו, ובאו לפני משה ואהרן בטענה3: "למה ניגרע לבלתי הקריב את קרבן ה' במועדו". במענה על כך מסר הקב"ה את דיני פסח שני - האפשרות להקריב את קרבן הפסח בי"ד באייר, חודש לאחר מועד הקרבת פסח ראשון.

יש עוד קרבנות חג שאפשר להשלימם לאחר המועד המקורי, אולם בהם ימי התשלומים צמודים לחג. ייחודו של קרבן הפסח, שמועד ההשלמה של הקרבן בא חודש לאחר המועד המקורי. נשאלת אפוא השאלה, מדוע נקבע פסח שני במרחק זמן כה גדול מחג-הפסח, ולא באחד משבעת ימי החג עצמו?

שני שלבים

הסבר העניין4 טמון במהותו המיוחדת של פסח שני, הקשורה עם תוכנו הפנימי של חודש אייר. פסח שני צריך לחול בחודש אייר ולא בחודש ניסן, משום שיש זיקה פנימית מהותית בין השניים.

החודשים ניסן ואייר מייצגים שני שלבים בתהליך השתחררותו של האדם מהרע. השלב הראשון5 - 'סור מרע', בריחה מהרע. לאחר מכן מגיע השלב השני - 'ועשה טוב', התעלות חיובית. בחודש ניסן הייתה הבריחה מהרע - היציאה ממצרים, "כי ברח העם".6 לאחר מכן בא חודש איירף שהוא חודש ההתעלות וההתקדשות החיובית לקראת מתן-תורה.

תיקון הרע

הבדל זה מוצא את ביטויו בשוני בולט שקיים בין פסח ראשון לפסח שני7: הפסח הראשון, בי"ד בניסן, צריך להיות מוקרב בשעה שהחמץ הוא ב"בל ייראה ובל יימצא", ואילו בפסח שני אין איסור חמץ, ואדרבה - "חמץ ומצה עמו בבית".

החמץ מייצג את הרע. בפסח ראשון יש איסור חמץ. צריך להעביר את הרע לגמרי ואסור שיישאר אפילו שמץ ממנו. כי בשלב הראשון אי-אפשר להתמודד עם הרע ולתקנו, אלא צריך לברוח ממנו או להרחיקו לגמרי. אך בשלב השני כבר יש אפשרות לתקן את הרע, לזככו ולקדשו, ולכן "חמץ ומצה עמו בבית".

ניתן הכוח

זו משמעותו של פסח שני - דרגה עליונה יותר בעבודת-ה'. אף-על-פי שמקריבי הפסח השני לא הקריבו את הפסח הראשון, הרי מכיוון שעם-ישראל כבר הקריב את הפסח הראשון, יכולים מקריבי הפסח השני להתעלות לדרגה גבוהה עוד יותר. לכן אין הם צריכים להיזהר עוד מחמץ, אלא "חמץ ומצה עמו בבית".

משום כך נקבע פסח שני בחודש אייר, שהוא החודש המייצג את השלב השני בעבודת-ה' - תיקון הרע וזיכוכו. כוח זה ניתן לכל אחד ואחד גם בזמן הזה. כל יהודי יכול לא רק לברוח מהרע אלא גם להפכו לטוב, עד לתיקונו המוחלט של הרע בגאולה האמיתית והשלמה.

(מאת הרבי מליובאוויטש, מתוך הספר "שלחן שבת", מעובד על-פי לקוטי שיחות כרך לג, עמ' 56)

----------

1) במדבר ט,ו.

2) פסחים צ,ב. סוכה כה,ב.

3) במדבר ט,ז ואילך.

4) אור התורה להצמח צדק בהעלותך עמוד שסז-ח.

5) על-פי תהילים לד,טו.

6) שמות יד,ה.

7) פסחים צה, תחילת עמוד א (במשנה). רש"י במדבר ט,י.   

   
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)