חב''ד כל הלב לכל אחד
לימוד יומי | חנות | הרשמה לאתר | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 17:57 זריחה: 5:36 י"ט באדר ב' התשע"ט, 26/3/19
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

להסתכן ולהציל נפשות

הרבה מאחינו בני-ישראל נמצאים בסכנה של 'טביעה' בנהר החומריות השוטף אותם. על כל יהודי הרואה זאת חלה המצווה "לא תעמוד על דם רעך"
מאמרים נוספים בפרשה
יסוד הכול - קבלת-עול
למעלה מהבריאה – ובתוך הבריאה
אפשר להגיע אל העל-טבעי
מתחילים בכפייה ומגיעים להכרה
הברכה המיוחדת
לשמור על המקדש
ללמוד ולהבין מתוך התבטלות
ליצור חיבור בין הבורא לבריאה
"סימני כשרות" בעבודת-ה'
יהודי מקדש את העולם
דג שמלמד את עקרונות ההשגחה
בלי ישות עצמית
עבודת-ה' לשמה
כוחו של ציבור
לא קל להבחין ברע
לפזז ולכרכר לפני ה'
לא להחמיץ את השעה
להחדיר את השמיני בתוך השבע
כשהחסד והאמת נפגשים

לא תעמוד על דם רעך (ויקרא יט,טז)

בפרשת השבוע מצווה אותנו התורה להיחלץ להצלת חייו של יהודי. ציווי זה בא בלשון אזהרה: "לא תעמוד על דם רעך".1 מהי עמידה על הדם? מפרש רש"י: "לראות במיתתו ואתה יכול להצילו, כגון טובע בנהר וחיה או ליסטים באים עליו".

פירושו זה של רש"י מעורר כמה שאלות: א) מה לא ברור בפסוק עצמו שיש צורך לפרשו? ב) מה מוסיפות הדוגמאות שרש"י מביא, והרי מדובר בדבר פשוט שאינו דורש שום משל ודוגמה. ג) לכאורה היה רש"י צריך לכתוב: "כגון טובע בנהר או חיה או לסטים באים עליו"; מפירושו משמע שמדובר במקרה אחד, שבו אדם טובע בנהר ובה-בשעה מותקף על-ידי חיה או שודדים.2

סיכון מועט

למעשה, איננו זקוקים לציווי מיוחד כדי לדעת שחובה להציל את חיי הזולת. היה אפשר ללמוד זאת בקל-וחומר מהחובה להצלת ממונו: "עזוב תעזוב עמו"3, "הקם תקים עמו"4 וכו'. אם אנו חייבים להציל את רכוש הזולת, קל-וחומר שעלינו להציל את חייו.

אלא כאן באה התורה להבהיר את המידה שבה נדרש האדם להסתכן למען הצלת חברו. ברור שאין חובה להיכנס לסכנת-נפשות ממשית אפילו למען הצלת הזולת, שהרי הסוף עלול להיות אובדן שתי נפשות מישראל. השאלה היא מה לעשות כשאדם נדרש להסתכן מעט למען הצלת חיי הזולת.

ניצול חולשות

לשם כך מביא רש"י את פירושו. בראש ובראשונה הוא קובע שאינך רשאי "לראות במיתתו" בשעה ש"אתה יכול להצילו". כלומר, מצד אחד יש כאן סכנה מסויימת גם למציל, אבל מנגד יש ודאות ש"אתה יכול להצילו".

על כך מביא רש"י דוגמה מאדם שטובע בנהר ובה-בשעה הוא מותקף על-ידי חיה או ליסטים, שמנצלים את חולשתו. מהנהר עצמו היה האיש יכול להיחלץ וכן היה יכול לגבור על החיה או השודדים, אך חיבור שתי החולשות יוצר סכנה לחייו.

במקרה כזה, התערבות מצד אדם שני יכולה להציל בוודאות את חיי הטובע המותקף, אף שיש בה סכנה מסויימת למציל. זו דוגמה מובהקת שבה חל הציווי "לא תעמוד על דם רעך".

בידך להציל

בדברי רש"י "לראות במיתתו ואתה יכול להצילו" יש רמז עמוק יותר: אם הקב"ה זימן לפניך מצב של "לראות במיתתו" - כשאתה רואה במו-עיניך יהודי שני שסכנת מוות מרחפת עליו - זו ההוכחה ש"אתה יכול להצילו" ושניתנו לך הכוחות לכך.

ומכאן הוראה מיוחדת לדורנו: הרבה מאחינו בני-ישראל נמצאים בסכנה של 'טביעה' בנהר החומריות השוטף אותם. כל יהודי הרואה יהודי שני במצב מסוכן זה, חלה עליו המצווה "לא תעמוד על דם רעך".

עליו לזכור ש"אתה יכול להצילו" - על-ידי שיעסוק בהפצת התורה והיהדות, שעל-ידה מקרבים את ליבו של כל יהודי לאבינו שבשמים וממהרים את ביאת משיח-צדקנו.

(מאת הרבי מליובאוויטש, מתוך הספר "שלחן שבת", מעובד על-פי לקוטי שיחות כרך לב עמ' 120)

----------

1) ויקרא יט,טז.

2) מה שאין כן בתורת כהנים על הפסוק ובסנהדרין עג,א (וכן הוא ברמב"ם הלכות רוצח ושמירת נפש פרק א הלכה יד-טו. שולחן ערוך חושן משפט ריש סימן תכו): טובע בנהר או חיה... או לסטים.

3) שמות כג,ה.

3) שם ד.   

   
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)